ADR – Rakodás, személyi felelősség, járművek

A veszélyes áruk szállítása esetén alapvető jelentősége van a rakomány megfelelő elhelyezésének, rögzítésének a gépjárművön, tekintettel arra, hogy a járműről esetleg lehulló árudarabok, amelyek veszélyes anyagot tartalmaznak sérülésük révén súlyos károkat okozhatnak. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása szintén 100.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő bírságot jelenthet.

Az a személy, aki a ráháruló feladatokat a szállítás során (szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be-és kirakodása, beleértve a töltést és ürítést is) nem a jogszabálynak megfelelően végzi, szabálysértést követ el. A veszélyes áru szállításban résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeit, tehát a különböző személyi felelősségeket az ADR jogszabály pontosan meghatározza.

Veszélyes áru szállítására kialakított, jóváhagyásra kötelezett (EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU) járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának engedélyezése a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes kirendeltségének hatásköre. Nem engedélyezett szállítási móddal, illetve nem megfelelő vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás 150.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő bírságot jelenthet.

ADR Dokumentumok

A veszélyes áruk szállításában kulcsfontosságú szerepe van a dokumentációnak, ezért az egyik legfontosabb kérdés a megfelelő okmányok megléte és karakterhelyes kitöltése, melyek az alábbiak:

 • fuvarokmány;
 • írásbeli utasítás;
 • jármű jóváhagyási igazolás;
 • ADR oktatási bizonyítvány;
 • tisztítási bizonylat;
 • veszélyes hulladék kísérő okmány;
 • különböző engedélyek, határozatok;
 • kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat;
 • fényképes személyazonosító igazolvány.

A felsorolt okmányok közül bármelyik meglétének hiánya 100.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő bírságot jelenthet, ugyanakkor a fuvarokmány helytelen kitöltése is 500.000 Ft-ba kerülhet.

ADR ellenőrzések

Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárás során az 1/2002. (I. 11.) Kormányrendeletben előírtakat kell alkalmazni, az ellenőrzést a rendeletben meghatározott ellenőrzési jegyzék alapján végzik. Az ellenőrzés alkalmával a hatóság az alábbiakat ellenőrzi:

 • a veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen;
 • a szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma;
 • az ADR 1.1.3.6. szerinti mennyiségi határ túllépése;
 • fuvarokmány(ok);
 • írásbeli utasítás;
 • kétoldalú / többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély;
 • jármű jóváhagyási igazolás;
 • járművezető oktatási bizonyítványa;
 • az áruk szállítása engedélyezett;
 • a jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura;
 • a szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások;
 • együvé rakási tilalom;
 • a rakomány berakása és rögzítése, árukezelés;
 • szivárgás vagy sérült küldeménydarab;
 • csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés;
 • küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása;
 • nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön;
 • jármű / szállítóegység / konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele);
 • az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés;
 • szállított árunak megfelelő felszerelés;
 • az írásbeli utasításban előírt további felszerelések;
 • tűzoltó készülék(ek).

A 1957-ben kötött ADR Egyezmény jogszabályi előírásait folyamatosan fejlesztik, a módosítások és kiegészítések kétévente, minden páratlan évben lépnek hatályba. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri rendelettel hirdetik meg, benne az ADR belföldi alkalmazására vonatkozó eltérésekkel. A jelenleg hatályos jogszabály a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) ?A? és ?B? Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet, illetve annak 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet szerinti módosítása. A rendelet következő módosítása 2019. január 1-jétől lép életbe, a jogszabályban történő változtatások gyakorlati átvezetését 2019. június 30-ig kell megtenni.

A cikkben szereplő információk forrása:

 • HVESZ veszélyes áru ügyintézői tanfolyam anyagai,
 • vonatkozó hatályos jogszabályok,
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapja