Hasznos linkek

Nemzeti Közlekedési Hatóság, biztonsági szakértők nyilvántartása:

Biztonsági tanácsadók egyesülete:

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Módszertani útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Partnerek:

TC     TechFoam Kft

EHS   EHS Expert Kft

TS   Transzport Studium Kft

Vonatkozó jogszabályok:

2015.évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” melléklete kihirdetésérő, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

61/2013.(X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” mellékletének belföldi alkalmazásáról

 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

 156/2009. (VII.29.) Korm rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

/a rendelet 5. számú melléklete vonatkozik az ADR szabályainak megszegése miatt kiszabandó bírságokra/

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 7/2011. (III.8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról

101/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény

72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015.(VIII.7.) Korm rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2004.évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításairól

234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

Az Európa Parlament és a Tanács1013/2006/EK Rendelete a hulladék szállításról

 A Bizottság 2004/112/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi rendelet irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról